Novartis Türkiye ve Nöroimmünoloji Derneği Yapay Zeka Alanında Önemli Bir İş Birliğine İmza Attı

Novartis Türkiye ile Türkiye’deki nöroimmünolojik çalışmaları ve bu çalışmaları yapan bilim insanlarını desteklemek amacıyla kurulan Nöroimmünoloji Derneği iş birliğiyle hayata geçirilecek proje kapsamında multipl skleroz (MS) tanısı almış hastaların omurilik manyetik rezonans (MR) görüntüleri yapay zeka kullanılarak analiz edilecek. Yapay zeka desteği ile hastalık seyrindeki en küçük olumsuz değişikliklerin dahi erken dönemde tespit edilmesi, hastalığın tanısının erken dönemde konması ve seyrinin daha yakından takip edilmesi amaçlanıyor.

Projenin bilimsel alandaki liderliğini üstlenen Nöroimmünoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Kürtüncü konuyla ilgili şunları paylaştı: “MS, merkezi sinir sisteminin kronik, iltihaplı ve demiyelinizan bir hastalığı olup, travmadan sonra genç ve erişkinlerde kalıcı engelliliğin en sık rastlanan nedenidir. MS genellikle atak ve iyileşme dönemlerinin izlendiği bir seyir gösterir. Hastalık ilerledikçe, bu ataklardan bağımsız olarak nörolojik işlevlerde bozulma meydana gelir. Sonraki evrelerde hastalığın nasıl ilerleyeceğini öngörmek, ataklı seyrin olduğu dönemlere kıyasla daha zordur. MS’de ilerlemenin erken tanı ve tedavisi, hastaların yaşam kalitesini iyileştirmek açısından hayati öneme sahiptir. Bu bağlamda, yapay zeka teknolojisi MS’nin erken tanı ve tedavisinde kritik bir rol üstlenebilir.

Özellikle bu dönemde daha etkin olan ilaçlar, erken dönemde kullanıldıklarında hastalığın seyrini yavaşlatmakta ve özürlülük birikimini azaltmaktadır. Hayata geçireceğimiz bu çalışma, yapay zekâ teknolojisi kullanarak MS’nin başlangıç evrelerinde omurilik incelmesinin, hastalığın ilerlemesinin bir göstergesi olarak ölçülmesine odaklanmaktadır. Bu teknoloji sayesinde, erken evrede tespit edilen hastaların özürlülük ilerlemesi engellenebilir. Derin öğrenme tabanlı MS tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi, bu hastalıkla mücadelede yeni ve umut verici bir yol sunmaktadır. İlerleyen zamanlarda, yapay zeka teknolojisinin MS tedavisinin yanı sıra, diğer kronik hastalıkların yönetiminde, ilaç keşfinde ve sağlık hizmetlerinin sunumunda daha geniş bir kullanım alanı bulmasını bekliyoruz.”

Konu hakkında görüşlerini paylaşan Novartis Türkiye Ülke Başkanı Natacha Theytaz: “MS’nin erken tanı ve tedavisinde yapay zekadan faydalanmayı hedefleyen bu proje için Nöroimmünoloji Derneği ile gerçekleştireceğimiz işbirliğinden dolayı çok heyecanlıyız. Hedeflediği alanda öncü bir işbirliği olarak nitelendirilebilecek bu projede, hastalara uzun süreli fayda sağlayabilmek, teşhis süreçlerine anlamlı bir katkıda bulunmak en temel amacımız. Ayrıca bu işbirliği sayesinde tıbbi bilgiyi ilerletmeyi ve erken tanı ile tedaviye erişimi hızlandırmayı hedefliyoruz. Hastalara mümkün olan en kısa zamanda, en uygun tedaviyi ulaştırmak için çabalayan bu iki kurumun bir araya geldiği bu çalışma, eminim ki sağlık için kıymetli sonuçlar getirecek” dedi.