Kullanım Şartları

1. KULLANIM KOŞULLARI
1.1. www.medicalnetwork.com.tr alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (hepsi birden kısaca “SİTE” olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları (“SİTE Kullanım Koşulları”) okuyunuz. Bu “SİTE”de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde “SİTE”ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. Bu koşullarla bağlı olmayı kabul etmediğiniz takdirde “SİTE”yi kullanmaktan vazgeçiniz. Sitedeki Hizmetlerden yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle, bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip olduğunuzu, Site’ye erişim yapmak ve kullanmak ve SİTE’de yer alan hizmetlerden yararlanmak için gerekli şartları haiz olduğunuzu da kabul etmiş sayılırsınız. “SİTE”nin sahibi Mecidiyeköy Mah. Atakan Sk. No: 22 D:6 Şişli/İstanbul adresinde ikamet eden MEBAS Medikal Basın Yayın ve Tanıtım Ajans San ve Tic. Ltd. Şti.’dir (bundan böyle kısaca “Medical Network” olarak anılacaktır). “SİTE”de sunulan hizmetler “Medical Network” tarafından sağlanmaktadır.
1.2. İşbu SİTE’nin Kullanım Koşulları içinde belirtilen şartları “Medical Network”istediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “SİTE”de yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. “Medical Network” tarafından işbu SİTE Kullanım Koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği “SİTE” hizmetlerinden yararlanan ve “SİTE”ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.
1.3. İşbu “SİTE Kullanım Koşulları” 01.08.2022 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; “SİTE””yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp, yürürlülüğe konmuştur. İşbu “SİTE Kullanım Koşulları” ayrıca, “Medical Network” hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü “KULLANICI Sözleşmesi”nin de ayrılmaz bir parçasıdır.
2. TANIMLAR
2.1. “SİTE”: “Medical Network” tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (online) ortamdan www.medicalnetwork.com.tr alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.
2.2. KULLANICI: “SİTE””ye çevrimiçi (online) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.
2.3. LİNK: “SİTE” üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden “SİTE”ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.
2.4. İÇERİK: “ Medical Network” tarafından “SİTE”den ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat vb. görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.
2.5. KULLANICI SÖZLEŞMESİ: “Medical Network””ün sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle “Medical Network” arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.
2.6. “KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI”: SİTE’de yayımlanmış bulunan “Medical Network Kişisel Veri İşleme Envanteri ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası”.
2.7. “AYDINLATMA METNİ”: SİTE’de yayımlanmış bulunan, “Medical Network Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Genel Aydınlatma Metni”.
3. HİZMETLERİN KAPSAMI
3.1. “Medical Network”, “SİTE” üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.
3.2. “Medical Network” “SİTE” bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, “KULLANICI”nın “Medical Network” tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. “Medical Network”, bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.
3.3. “Medical Network”ün “SİTE” üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere (“Hizmetler”) aşağıda verilmektedir;
* Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.
* Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistiki ve editöryel destek sağlamak.
*KULLANICILAR tarafından sunulan akademik makaleleri çevrimiçi (online) ve/veya basılı olarak yayımlamak
4. GENEL HÜKÜMLER
4.1. “Medical Network”, “SİTE” dahilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.
4.2. “Medical Network”ün sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve “SİTE”yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla “SİTE” üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, “SİTE” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, “Medical Network”ün ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, “Medical Network”ün açıkladığı ve/veya “SİTE”ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin “Medical Network”ün açıkladığı ve/veya “SİTE”ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda “SİTE” yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar. “KULLANICI”, “SİTE” dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla “Medical Network” ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
4.3. “SİTE” dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı “Medical Network”ün, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, “Medical Network” çalışanlarının ve yöneticilerinin, “Medical Network” yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. “Medical Network”, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
4.4. “KULLANICI”lar, “SİTE”yi kullanarak, “Medical Network”ün, diğer “KULLANICI”ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. “KULLANICI”ların işbu “SİTE Kullanım Koşulları” hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri “SİTE” üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı “Medical Network”ün doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.
4.5. Hizmetlerimizin bazıları sizin içerik yüklemenize, ibraz etmenize, depolamanıza, göndermenize veya almanıza izin vermektedir. Herhangi bir içerik, uygulama, yükleme, gönderi, girdi ya da diğer materyal (“Sunulan”) yüklediğinizde, girdiğinizde, sağladığınızda veya ibraz ettiğinizde, bize telifsiz ve daimi olarak, dünya çapında, söz konusu Sunulanı işimizle ve Hizmetlerimizle bağlantılı olarak yayımlama, ilan etme, yeniden formatlama, dizinleme, arşivleme, erişilir kılma, ilişkilendirme konularında gayrikabili rücu ve münhasır olmayan hak vermektesiniz. Hiçbir Sunulan’ı isimsiz olarak ibraz edemezsiniz. Sunulan’ın orijinal olduğunu ve tarafınızca yazıldığını beyan ve garanti etmektesiniz. Medical Network’ün, “Sunulan”ın içeriği, doğruluğu, güvenilirliği veya ilgili kanun ve yönetmeliklere uygunluğu konusunda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Medical Network’ün sağladığınız “Sunulan”ı ilan etme, yayımlama veya başka bir şekilde değerlendirme yükümlülüğü bulunmamakta olup, ancak herhangi bir “Sunulan”ı tamamen kendi takdirinde olarak herhangi bir zamanda kaldırma hakkı vardır. “Sunulan”ı ibraz etmekle, aynı zamanda, yukarıda belirtilen izinleri vermek de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, bunlar üzerindeki her hakka sahip olduğunuzu da beyan ve garanti etmektesiniz. Hizmetleri, yasal olmayan, diğer şahısların haklarına tecavüz eden, karalayıcı, kötüleyici, nefret dolu, saygısız, pornografik, tehditkar veya kaba, hata, virüs veya diğer zarar verici bileşenler içeren veya hukuken dava açılmasına yol açabilecek bilgileri yayımlamak ya da dağıtmak amacıyla kullanamazsınız. Medical Network içerikler üzerinde her zaman editöoryel kontrol uygulayabilir. “Sunulan”ın bu “SİTE Kullanım Koşulları”na, diğer işletme kurallarımıza ve kanun, yönetmelik ve düzenleyici kurumların taleplerine uyup uymadığını gözlemleme hakkımız bulunmakta olup ancak böyle bir yükümlülüğümüz bulunmamaktadır. İlaveten, tamamen takdirimizde olarak, herhangi bir “Sunulan”ı yayımlama, yayımlamayı reddetme veya kaldırma hakkımız bulunmaktadır.
4.6. “KULLANICI”lar, “SİTE” dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, “Medical Network”ün ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
4.7. “Medical Network”, “SİTE” dahilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. “Medical Network”, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. “KULLANICI”lar, “Medical Network”ün talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. “Medical Network” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde “Medical Network” tarafından yapılabilir. “Medical Network” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, “KULLANICI”lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen “Kullanıcılar”a aittir.
4.8. “SİTE” üzerinden, “Medical Network”ün kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya “İÇERİK”lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link’ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. “SİTE” üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında “Medical Network”ün herhangi bir sorumluluğu yoktur.
4.9. “Medical Network”, “SİTE” üzerinden “KULLANICILAR” tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası”, “KULLANICI Sözleşmesi”, “Kişisel Verilerin Korunması Politikası” ile “Aydınlatma Metni” hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. “ Medical Network” aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, “SİTE”nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.
4.10. Hizmetlerimizin bazıları sadece belirli meslek grubundaki kişilerin (örneğin hekimlerin) erişimine ve kullanımına açık olup, ilgili mevzuat gereği söz konusu meslek grubundan olmayan kişilerin bahsi geçen hizmetleri kullanmaları kesinlikle yasaktır. Yanlış ya da yanıltıcı bilgi vererek bu hizmetlerden yararlanmanız halinde, bunun her türlü hukuki ve cezai sorumluluğunun size ait olduğunu, böyle bir kullanımdan dolayı Medical Network’ün uğrayabileceği her türlü zararı tazmin edeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.
5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
5.1. Bu “SİTE” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak Kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “SİTE”nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, HTML kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birden “Medical Network”ün telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) “Medical Network”e aittir. Kullanıcılar, ” Medical Network” hizmetlerini, “Medical Network” bilgilerini ve “Medical Network”ün telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının “Medical Network”ün hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu “SİTE Kullanım Koşulları” dahilinde “Medical Network” tarafından açıkça izin verilen durumlar haricinde “Medical Network”ün telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
5.2. İşbu “SİTE Kullanım Koşulları” dahilinde “Medical Network” tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde “Medical Network”; “Medical Network” hizmetleri, “Medical Network” bilgileri, “Medical Network” telif haklarına tabi çalışmaları, “Medical Network” ticari markaları, “Medical Network” ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.
6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER
“Medical Network”, tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu “SİTE Kullanım Koşulları”nı herhangi bir zamanda “SİTE”de ilan ederek değiştirebilir. İşbu “SİTE Kullanım Koşulları”nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu “SİTE Kullanım Koşulları” kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
7. MUCBİR SEBEPLER
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “Medical Network” işbu “SİTE Kullanım Koşulları”, Gizlilik Politikası ve “KULLANICI Sözleşmesi”nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, “Medical Network” açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için “Medical Network”ün herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir sebep” terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “Medical Network”ün gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.
8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu “SİTE Kullanım Koşulları” uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu “SİTE Kullanım Koşulları” dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
9. KİŞİSEL VERİLER
“SİTE”yi kullanarak sağladığınız kişisel verileriniz “Medical Network” tarafından, “Kişisel Verilerin Korunması Politikası” ve “Aydınlatma Metni” uyarınca ve açık rızanız alınarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır.
10. GİZLİLİK POLİTİKASI
“Medical Network”, “SİTE”nin işletilmesi sırasında KULLANICILAR (“Veri Sahibi”) tarafından “Medical Network” ile paylaşılan veya “Medical Network”ün, Veri Sahibi’nin Site’yi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verileri, “Kişisel Verilerin Korunması Politikası” ve “Aydınlatma Metni” uyarınca işlemekte ve aktarmaktadır. “Medical Network”, Veri Sahibi hakkında elde ettiği kişisel verileri, işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen işleme amacı dışında kullanamaz.
Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, “Medical Network” söz konusu uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
11. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL
İşbu “SİTE Kullanım Koşulları” “Medical Network” tarafından “SİTE” içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu SİTE Kullanım Koşulları hükümlerini “SİTE”yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. “Medical Network”, dilediği zaman iş bu SİTE Kullanım Koşulları hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek “SİTE” üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.
01.08.2022

MEBAS MEDİKAL BASIN YAYIN ve TANITIM AJANS SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ