Roche İlaç Türkiye’de Yeni Atamalar

2012 yılından bu yana Roche Türkiye Klinik Araştırmalar ekibinde görev alan ve 2022 yılından itibaren Kıdemli Klinik Ope­rasyonlar Liderliğini üstlenen Mina Nejadamin, Klinik Ope­ras­yonlar Türkiye Ülke Lideri rolüne atandı.

Uluslararası Ortak Lisans Programı ile İstanbul Teknik Üniver­site­si ve Montana State University-Bozeman’da Biyomühen­dislik Bölümü’nden mezun olan Nejadamin, 2011 yılında çalışma hayatına Pfizer’de Klinik Araştırmalar Yöneticisi olarak başladı. Eylül 2012’de Roche Klinik Araştırmalar ekibine katıldı. Roche kariyeri süresince birden fazla coğrafyada klinik araştırma, tedarik ve kaynak yönetimi ve Türkiye’de İş Destek Grup Lideri olmak üzere farklı liderlik görevlerini yürüttü. Sonrasında Tedavi Alanı Lideri rolüyle geniş bir portföy ve coğrafyayı kapsayan Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Hindistan’daki operasyonel faaliyetleri geliştirmek ve genişletmek adına çalışan Nejadamin, 2022 yılında Roche kapsamında gerçekleşen dönüşümle birlikte Kıdemli Klinik Operasyonlar Lideri olarak görevine atandı. Meme & Jinekolojik Kanserlerde Klinik Operasyonlar Hastalık Alanı Komitesinde stratejik liderlik görevini yürüttü. 1 Haziran 2023 itibarıyla Klinik Operasyonlar Portföy Lideri rolüne atanan Nejadamin, yeni görevinde Klinik Operasyonlar Türkiye Ülke Liderliğini de üstleniyor.


Roche İlaç Türkiye Hukuk & Sürdürülebilirlik Bölüm Lideri pozisyonuna Dicle Gündoğdu getirildi. Koç Üniversitesi Hu­kuk Bölümü’nden mezun olan Dicle Gündoğdu, City Uni­versity of London’da Uluslararası Ticaret Hukuku alanında yüksek lisansını tamamladı. Çalışma hayatına Selçuk Avu­katlık bürosunda başladı. 2015 yılında Roche İlaç Türkiye’ye katılarak sırasıyla Hukuk Danışmanı ve Uyum Danışmanı rollerini üstlendi. Ardından Roche’taki kariyerine 2019 yılında Hukuk ve Uyum Müdürü olarak atanarak devam etti. 2020 yılında Sanofi’de Etik ve İş Dürüstlüğü Lideri rolünü üstlenen Gündoğdu, 19 Haziran 2023 tarihinden itibaren Roche İlaç Türkiye Hukuk & Sürdürülebilirlik Lideri olarak görev almaya başladı.