Roche “Eğitimle Sağlıklı Gelecek” Projesi Sağlık Bilincini Artırmayı Hedefliyor

Roche Türkiye ve Türk Eğitim Derneği (TED) iş birliğiyle genç nesillerin sağlık bilincinin artırılmasını sağlamak üzere Kasım 2020’de hayata geçen “Eğitimle Sağlıklı Gelecek” projesinin ikinci dönemi (2021-2022) tamamlandı. Proje­nin sonuçlarının değerlendirildiği final anketine göre, projeye katılan öğrenci ve velilerin sağlık bilinçlerinin arttığı gö­rülüyor.
Projenin ikinci dönemi kapsamında Adana ve Ankara’daki 4 devlet okulunda 7. sınıf öğrenimlerine devam eden 565 öğrenci ve bu öğrencilerin velilerinden oluşan 248 kişiye, 10 akademisyenin katılımıyla 5 farklı alanda 10 eğitim verildi. Böylece iki senedir devam eden proje boyunca toplamda 1.159 öğrenci ve 435 veliye ulaşılarak 23 farklı konuda verilen eğitimler ile hem gençlerin hem de ailelerinin sağlık konusundaki farkındalıklarının artmasına katkı sağlandı. Projenin ikinci döneminde de sağlanan sosyal etkinin ölçülmesi için dönem sonunda değerlendirme anketi uygulandı. Anket sonuçları, projenin birinci döneminde olduğu gibi öğrenci ve velilerin sağlık bilincinin arttığını gösterdi.
Anket sonuçlarına göre fiziksel ve ruhsal sağlık arasında bağlantı olduğunu düşünen öğrencilerin oranı %69’dan %78’e yükselirken, çevresel sağlığın fiziksel ve ruhsal sağlığa etkisi olduğunu söyleyen öğrenci sayısı ise %15 arttı. Eğitimler öncesinde sağlıklı olmayı “hasta olmamak” olarak tanımlayan öğrencilerin oranı %14 iken eğitimler sonrasında spor, dengeli beslenme, düzenli beslenme olarak tanımlayanların oranı %23’e yükseldi. Öğrencilerin %93’ ünün hastalıklara karşı alınacak önlemler konusunda bilgi sahibi olduğu tespit edildi. Öğrencilerin sporu yaşamlarına dahil etme istekleri %67’den %77’ye yükseldi. Eğitimler­den önce %68 olan psikolojik sağlık bilinç düzeyinin eğitimlerle %72’ye yükseldiği gözlemlendi. Öğrencilerin kaygı kontrolü konusundaki bilgi düzeyleri ise eğitimlerin sonunda %49’dan %62’ye yükseldi. Öğrencilerin çevreyi koruma bilinçleri %75’ten %83’e çıktı.
Veriler, velilerin %88’inin sağlığın fiziksel, ruhsal ve bedensel olarak bir bütün olduğunun farkında olduğunu ve sağlığa zararlı gıdalar hakkında bilgilerinin % 48’den %59’a yükseldiğini gösterdi.
Velilerin %97’sinin spor konusunda çocuklarını desteklediği belirlenirken, internette geçirilen sürenin çocuklara yönelik ruhsal etkileri konusundaki bilgi düzeylerinin ise %87’den %93’e yükseldiği ifade edildi.
Projenin ikinci döneminin sona ermesi ile birlikte, yaz döneminde de öğrencilerin gelişimine katkıda bulunulmaya devam edildi. Proje dahilinde eğitimlere en fazla katılım gösteren 15 öğrenci, TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü tarafından düzenlenen yaz kampına gönderilerek, dört gün süren kamp boyunca farklı spor branşlarında eğitimler aldı.
Eğitimle Sağlıklı Gelecek projesinin ikinci dönemi ve proje ile elde edilen başarıları değerlendiren Roche Türkiye İletişim Lideri Bahar Süral “Roche Türkiye olarak gerçek bir toplumsal fayda yaratmak için paydaşların bir araya gelerek birlikte çalışmasının çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda, genç nesillerin sağlık bilincinin artırılması adına Türkiye Eğitim Derneği ile el ele vererek hayata geçirdiğimiz “Eğitimle Sağlıklı Gelecek” projemizin ikinci dönemini başarıyla tamamladık. Bu yeni dönemde de öğrencilerin toplumsal, fiziksel, ruhsal ve çevresel sağlık bilincini artırmayı hedefledik. Bu hedef, Roche Türkiye olarak, büyük bir önem atfettiğimiz “insanların yaşamlarını iyileştirme” misyonumuzun önemli bir parçası. Gelecek nesillerin, sağlıklı yaşamın gereklilikleri hakkında bilgi sahibi olmasının ve beslenmeden spora, internet kullanımından ruh sağlığına geniş bir alanda farkındalıklarının artmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda yarattığımız sosyal etkiyi artırmak ve sağlık bilincinin yaygınlaşmasını sürdürmek adına projemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.