Hipertansiyon için Renin Anjiyotensin Aldosteron Sistemi İnhibitörleri Kullanan Hastalarda COVID-19: Akciğer Tutulumu, Yoğun Bakım Ünitesine Kabul ve Mortalite ile İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi

Bu içeriği görüntülemek için giriş yapmalısınız. Lütfen . Üye değil misiniz? Bize katılın