MSD Türkiye’den Üç Yeni Atama

MSD Türkiye Hasta Erişim & Kurumsal İlişkiler Direktörlüğü’ne Uğur Akpamuk getirildi. Yeni görevinde hasta erişim, kamu politikaları ve kurumsal iletişim süreçlerine liderlik edecek olan Akpamuk, 2009-2012 yılları arasında Eli Lilly’de Ürün Uzmanı olarak çalışmaya başladı. 2012-2016 yılları arasında Amgen’de sırası ile MSL, Ürün Müdürü ve Bölge Müdürü olarak çalıştıktan sonra 15 Haziran 2016’da MSD’de Türkiye organizasyonuna Onkoloji Port föyünden Sorumlu Ürün Müdürü olarak katıldı. Akpamuk, 2019 yılında Onkoloji Portföyünden Sorumlu Hasta Erişim ve Fiyatlandırma Müdürü olarak görev aldığı sürede, çalışma alanına giren ürünlerin erişim modelleri ve HIP projesi üzerinde çalıştı. Bu görevini takiben, 2021 yılında Onkoloji Ulusal Satış Lideri rolü ile satış organizasyonunda rol alarak, Onkoloji saha yapısı gelişim ve büyüme süreçlerini yöneten Akpamuk, 2022 Aralık ayından itibaren HIV ve İmmünoloji İş Birimi’ne liderlik ederek hem immünoloji portföyünün büyümesine katkı sağladı hem de HIV alanındaki prelansman sürecini yönetti.

MSD Türkiye Aşı İş Birim Müdürü Büşra Şengöçen oldu. Yeni görevinde Aşı İş Birimi’nin portföy stratejilerini ve hasta erişim konularını yönetecek olan Şengöçen, 2012 yılında Daiichi Sankyo’da Satış & Pazarlama Mükemmelliyeti Yöneticiliği yaptı ve 2013 yılında MSD Türkiye’ye katıldı. MSD kariyerinde diyabet, kardiyoloji, aşı gibi farklı terapötik alanlarda satış ve pazarlama tecrübesi edindi ve bu alandaki pazarlama projeleri ile lokal ve global birçok ödül kazandı. 2021 yılında Aşı Hasta Erişim ve Sağlık Politikaları Müdürü görevini üstlendikten sonra, Aralık 2022 itibarıyla atandığı Kurumsal İletişim ve Hasta İlişkileri Liderliği rolünde, MSD Türkiye’nin kurumsal iletişim ve hasta erişimine yönelik iş birliği projelerine liderlik etti.

MSD Türkiye HIV, İmmünoloji, Diyabet İş Birimi Müdürü Atilla Nergiz oldu. Yeni görevinde birimin portföy stratejilerini ve hasta erişim konularını yönetecek olan Nergiz, kariyerine 2000 yılında GSK’da Ürün Uzmanı olarak olarak çalışmaya başladı. 2004 yılında MSD’ye katıldıktan sonra, 13 yıl boyunca Kardiyometabolik takımında birçok başarıya imza attı ve 2018 senesi itibarıyla kardiyometabolik ve diyabet tedavi alanlarında Ürün Müdürlüğü görevlerini tamamladı. 2022 senesinde Simponi Ürün Müdürü olarak atandıktan sonra hem lokal hem global projelerde aktif rol aldı. Aralık 2022 itibarıyla Diyabet Bölge Müdürü olarak atandı. Diyabet Dijital İş Modeli’ni hayata geçirdi, bölge müdürlüğü görevinin yanı sıra tüm pazarlama faaliyetlerini de yönetti.