“Eğitimle Sağlıklı Gelecek” Projesinin Üçüncü Dönemi Tamamlandı

Öğrencilerin ve velilerinin sağlık konusundaki farkındalıklarının artması ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmesi amacıyla Roche Türkiye ve Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından hayata geçirilen “Eğitimle Sağlıklı Gelecek” projesinin üçüncü dönemi tamamlandı. Bu dönemde Adana ve Ankara’daki 4 devlet okulunda 7. sınıf öğrenimlerine devam eden 261 öğrenci ve velilerinden oluşan 134 katılımcıya, çevrimiçi eğitimler düzenlendi. Dönemin tamamlanmasıyla, üç yıldır başarıyla devam eden proje kapsamında toplam 1.420 öğrenci ve 569 veliye ulaşıldı.

Projenin sosyal etkisini ölçmek üzere eğitimlerin öncesinde ve sonrasında, projeye katılan öğrencilere ve velilerine anketler uygulandı. Üçüncü dönemin sonuçları, sağlık alanında istenilen toplumsal faydanın bir kez daha yaratıldığını gösterdi. Anket sonuçlarına göre: Sağlığı korumak ve hastalıkları önlemek için yaptırılabilecek sağlık kontrolleri hakkında yeterli bilgi düzeyine sahip olduğunu düşünen öğrencilerin oranı yüzde 71,2’den yüzde 73,2’ye yükseldi. Sağlıklı beslenme konusunda yeterli bilgi düzeyine sahip olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 85’ten yüzde 86,2’ye çıktı. Öğrencilerin kaygı kontrolü konusundaki bilinç düzeyi yüzde 61,3’ten yüzde 63,8’e yükseldi. Eğitimler sayesinde, nadir bir hastalığa sahip olan arkadaşlarına nasıl davranacağını bilen öğrencilerin oranı yüzde 83,9’dan yüzde 90,5’e çıktı. Eğitimler sonrasında sporu çocuklarının hayatlarına katmak isteyen velilerin oranı yüzde 80,5’ten yüzde 89,1’e yükseldi. Eğitimler öncesinde iklim değişikliği ve iklim değişikliğine karşı alınabilecek önlemler konusunda yeterli bilgi düzeyine sahip olduğunu düşünen velilerin oranı yüzde 78,6’dan yüzde 79,6’ya çıktı.

Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, “Türk Eğitim Derneği olarak, çocuklarımıza adil, kapsayıcı ve nitelikli bir eğitim sunma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğitimin toplumun dayanıklılığını ve iyileştirici gücünü vurgulamak için çaba sarf ederken, Roche Türkiye ile yaptığımız ortak projelerden büyük mutluluk duyuyoruz. 2020 yılından bu yana devam ettirdiğimiz “Eğitimle Sağlıklı Gelecek” projesinin çıktılarını görmek ve burslu öğrencilerimize ve ailelerine katkıda bulunmak bizim için değerli. 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketi sonrası psikolojik destek eğitimleri gibi yeni içeriklerle öğrencilere ve ailelere destek olmaya çalıştık. Ayrıca depremde ebeveynlerini kaybeden öğrenciler için 8 yıl sürecek bir burs programı başlattık. Roche Türkiye ile “Eğitimle Sağlıklı Gelecek” projesiyle başlayan iş birliğimiz deprem sonrası oluşturulan burs projesinde de devam ediyor. Gelecekte daha fazla öğrenciyi aydınlatmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Roche İlaç Türkiye Genel Müdürü Dr. Natasa Klicko ise projeyle ilgili şunları söyledi: “Roche Türkiye olarak, Türk Eğitim Derneği iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz “Eğitimle Sağlıklı Gelecek” projesinin üçüncü dönemini tamamlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Üç yılda bu proje ile sağlık bilincini artırmada çok önemli yol kat ettik. Öğrencilerin sosyal, fiziksel, zihinsel ve çevresel sağlık konularında farkındalıklarını artırmalarını sağladık. Velilere çocuklarının sağlığına destek olmaları konusunda rehberlik ettik. Katılımcıların olumlu geri dönüşleri bizlere doğru yolda olduğumuzu gösterdi ve projenin devamını sağlamak için bizi yüreklendirdi. Gelecekte daha fazla öğrenciye ve veliye ulaşarak eğitimlerimizi çeşitlendirmeyi ve toplum sağlığını güçlendirmeyi hedefliyoruz.”

Roche Diagnostik Türkiye Genel Müdürü, Türkiye & Orta Asya ve Kafkas Ülkeleri Yönetim Merkezi Başkanı Jordi Fernandez Capo: “Roche Türkiye olarak, sağlık hizmetlerinin ötesinde, “eğitim” gibi önemli alanlarda da katkı sağlama sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve bu kritik alanda sürdürülebilir etki yaratma konusunda kararlıyız. Türk Eğitim Derneği ile birlikte 2020 yılında hayata geçirdiğimiz “Eğitimle Sağlıklı Gelecek” projesi kapsamında bugüne kadar önemli adımlar attık ve genç nesillerin sağlık bilinci konusunda bir fark yaratmayı hedefledik. Projenin üç dönemi boyunca öğrencilerimizi sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda bilgilendirdik ve bu konuda onlara destek olduk. Aynı zamanda velilere de çocuklarının bedensel, ruhsal ve zihinsel sağlığı konusunda rehberlik ettik. Sağlıklı bir toplumun temel taşı olan sağlıklı genç nesiller yetiştirilmesine Roche Türkiye olarak katkı sağlayabildiğimiz için çok mutluyuz” dedi.