Ferring İlaç, Çalışanlarını Aile Kurma Yolunda Destekliyor

“Ferring’te Önce İnsan Gelir” felsefesi ile tüm dünyada hastalara ve şirket çalışanlarına yönelik çalışmalar ve projeler geliştiren Ferring İlaç, aile kurma taahhüdünün bir parçası olarak, çalışanlarını kendi aile kurma yolculuklarında desteklemek amacıyla Aile Kurma Destek Programı’nı hayata geçirdi.
Ferring bünyesinde çalışanlara aile kurma yolunda destek sağlamaya yönelik birleştirici ve kapsayıcı bir insan kaynakları projesi olarak hayata geçirilen Aile Kurma Destek Programı, anne ve babalara 26 hafta doğum izni imkanı tanıyor. Mali destek ve izin politikaları için küresel bir standart olarak belirlenen proje, işyerinde desteği ve farkındalığı güvence altına almayı hedefliyor.
Doğum izninde olan personelin izin süreleri boyunca tüm yan haklarının da devam ettiği Aile Kurma Destek Programı,çalışanların doğum izninden döndüklerinde yarı zamanlı olarak çalışmalarına da izin veriyor. Çoklu doğum/evlat edinme veya yalnız ebeveynlik durumunda ebeveyn, izni 4 hafta daha uzatabiliyor. 20. haftadan önce gebelik kaybı veya hamileliğin tıbben sonlandırılması durumlarında da her iki ebeveyn için eşit süreli 4 haftalık izin hakkı tanınıyor.
Program çerçevesinde bulunan Aile Kurma Yardımları kapsamında, yerel kanunlara tabi olmak kaydıyla, fertilite tedavilerine, taşıyıcı annelik programlarına, evlat edinme, yumurta dondurma ve bağlantılı bakım hizmetlerine erişim sağlamak için çalışanlara mali destek sağlanıyor. Bu destek herhangi bir tavanla da sınırlandırılmıyor.